Info Pro-Tot ammattilaisille

PSL tuotantotilojen sisäilmasto info Pro-Tot-ammattilaisille.

Yleinen lähtötilanne
Tavanomaisesti teollisuudessa tuotantotilan sisäilmasto ratkaistaan sekoittavalla ilmanvaihdolla sekä erillisillä lämmitys- ja ilman epäpuhtauden hallintajärjestelmillä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa ilmassa olevat epäpuhtaudet kuluttavat koneita ja laitteita sekä aiheuttavat pölylaskeumia tilassa oleville vaakatason pinnoille.
Lisäksi tiloissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto joudutaan, - erityisesti hyvin likaisissa tiloissa - tekemään kompromisseja, joissa lämmöntalteenottoon ohjataan vain osa ilmasta. Tällöin tilassa oleva, usein katon rajassa oleva lämpöenergia menetetään. Tämä tarkoittaa, että lämmittämiseen joudutaan käyttämään turhaan ostoenergiaa.

PSL yhden järjestelmän ratkaisu
Ratkaisu yhdistää sisäilmaston keskeiset tekijät yhdeksi kokonaisuudeksi.
Siinä integroituu ilmanvaihto, lämmitys ja epäpuhtauksien hallinta yhdeksi järjestelmäksi.  
Ratkaisu perustuu syrjäyttävään ilmanvaihtoon, jossa poistoilmalla lämmitetty tuloilma ohjataan omalla PSL:n keittämällä tuloilmasuuttimella oleskeluvyöhykkeelle. Ratkaisuun sisältyy usein PSL:n oma sähköinen ilmansuodatin, joka varmistaa lämmöntalteenottokiekon jatkuvan ja tehokkaan toiminnan. Tämä mahdollistaa koko tilan lämpökuorman hyödyntämisen tilan lämmittämiseen.

Ratkaisun vaikutukset linkittyvät Pro-Totin palveluvalikoimaan ja auttaa meitä tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin parempia, vaikuttavampia ja kokonaisvaltaisempia kunnossapidon ja tuotannon ylläpidon ratkaisuja:

Tuotannon laitteiden käyttövarmuuden parantaminen,
PSL ratkaisu vähentää ilmassa leijailevien hiukkasten ja partikkeleiden määrä, joka vähentää tuotantokoneiden ja laitteiden koneiden kulumista ja huollon tarvetta. Lisäksi tasalämpöinen tuotantotila pitää tarkkojen työstökoneiden asetukset paikoillaan.  

Kapasiteetin nosto
Parantunut ilmanlaatu ja työympäristön mukavuus vähentävät sairauspoissaoloja sekä parantavat työntekijöiden jaksamista ja siten tuottavuutta. Tyytyväiset ja terveet työntekijät ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia työhönsä, mikä voi parantaa koko tiimin suorituskykyä ja tuotannon tehokkuutta. Sisäilmastoltaan hyvätyöympäristö edistää osaavan henkilöstön houkuttelemista ja sitouttamista.  Investoimalla työntekijöiden hyvinvointiin yritykset voivat parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta.

Laiteturvallisuuden parantaminen,
Tasalämpöisessä ja sisäilmaltaan puhtaassa tuotantotilassa on vähemmän riskejä laitteiden ylikuumenemiselle tai odottamattomille toimintahäiriöille.

Hävikin vähentäminen,
Vähentyneet pölylaskeutumat edesauttavat varastoitujen tuotteiden laadun säilymistä sekä edistävät tuotantoprosessien vakautta ja ennustettavuutta.

Käyttövarmuuden lisääminen
Puhtaassa ja tasalämpöisessä tuotantotilassa laitteiden ja järjestelmien huolto voidaan suorittaa tehokkaammin ja suunnitellummin. Vakaat olosuhteet vähentävät odottamattomia ongelmia ja häiriöitä, mikä parantaa laitteiden käytettävyyttä ja käyttövarmuutta.

Miten todeta mahdolliset yleisilmanvaihdon parannus /muutos tarpeet?

Tuotantotilan yleisilmanvaihto on toimiva kun:
1. Ilma on silminnähden kirkasta työskentely- / hengitys korkeudella
2. Tilassa ei ole vedon tuntua
3. Näkyvä, (epäpuhtauksia sisältävä) ilmamassa on jatkuvassa nosteessa kohti poistoventtiilejä.
4. Lämmön talteenotto tapahtuu koko ilmamassasta (poistoilma kanavoitu)
5. Jäteilma puhdistetaan ennen ulos johtamista
6. Järjestelmällä on huoltosopimus tai muuten luotettavasti järjestetty kunnossapito

Jos jokin näistä ei täyty, löytyy parannettavaa
eli asiakkaalle kustannussäästöjä ja kohentuvaa tuottavuutta.

Tiloissa, jossa on koneellinen ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto
Mikäli tulo- ja poistoilmakanavat ovat katon rajassa, eli tilassa on sekoittava ilmanvaihto.
On hyvin todennäköistä, että pelkästään ilmanjaon muutoksella tilassa voidaan
saada aikaiseksi säästöjä lämmityskustannuksissa sekä olosuhdeparannuksia.
pelkästään muuttamalla ilmanjako toimimaan syrjäyttävän ilmanvaihdon periaatteella.  
Kustannus-arvio noin 30.000 euroa 2000 m2 tilaan

Voimme käydä tutustumassa tehtyihin kohteisiin

Erityisosaaja palveluksessasi.
Onhan yhteinen tavoitteemme luoda asiakkaidemme tuotannon tuottavuutta
kohentavia energiaviisaita tuotantotiloja, joissa ihmisten on hyvä työskennellä?