Sisältöön »

HYMY Hybridi omat tuotteet

PSL valmistuttaa Suomessa ratkaisunsa avainkomponentit. 

Omien laitteiden valmistamiseen päädyttiin aikanaan, koska markkinoilta ei ollut saatavilla teollisuusolosuhteissa syntyvän, koko tilan ilmamassan hukkalämmön hyödyntämiseen ja tuotantotilan ilmalla lämmittämiseen pystyviä laitteitta.
 


1. Mallisuojattu syrjäyttävän ilmanvaihdon HYMY-tuloilmalaite

Laitteen alaspäin suunnatun kantosuihkun ja piennopeusilmanjaon yhdistelmä mahdollistaa ylilämpöisen tuloilman johtamisen vedottomasti työskentelyvyöhykkeelle.
 Tuloilma lämmittää tuotantotilan ja tilan muista lämmönlähteistä lisänostetta saava ilmamassa vie epäpuhtaudet pois hengitysvyöhykkeeltä kohti poistoventtiilejä. (Pienen koon 150 x 25 cm) ansiosta tuloilmalaitteen sijoittelu on hyvin vapaata eikä se seinälle n. 2-3 m korkeuteen asennettavana vie ollenkaan lattiapinta-alaa.

 Lue VTT:n Ilpo Kulmalan ja PSL:n Hannu Salmisen kirjoitus tuloilmalaitteen toimintaperiaatteista.

2. Itsensä pesevä sähköstaattinen HYMY-ilmansuodatin  

Laitteen puhdistuskapasiteetti mahdollistaa koko tilan ilmamassan lämmön hyödyntämisen lämmön talteenotossa.
Laite antaa sähköisen varauksen kanavassa kulkeville hiukkasille ennen suodatinkennoa ja kerää hiukkaset vastakkaisella varauksella ladattuun alumiinikennostoon. Kennosto ei merkittävästi tukkeudu ja näin ollen se ei tuo vastusta ilmanvaihtoon. Laitteen likaantuessa käynnistyy automaattinen pesutoiminto, joka pitää laitteen puhtaana ja tehokkaana. 

Moduulirakenteisen ilmanpuhdistimen avulla on mahdollista rinnakkain ja/tai päällekkäin asentamalla toteuttaa ”suodatinseinämä”, jolla voidaan puhdistaa hyvinkin suuria ilmamääriä.

VTT:n tutkimukset
Suodattimelle on tehty erotusastetutkimus sekä käyttöolosuhdetutkimus.
Toimitamme pyynnöstä mielellämme VTT: n tutkimusselostukset
Laita vain sähköpostia merkillä ”VTT:tutkimukset” hannu@psloy.fi 

Erotusastevertailu. 
 Kuvassa havainnollistetaan (entisten) suodatinluokkien F6, F7, F8 sekä Hymy /PSL sähkösuodattaminen erotusastetta eri hiukkaskoon ilmanepäpuhtauksille sekä niiden ilmassa leijumisaikaa. Lisäksi PSL /Hymy sähkösuodattimien erotusaste ilman eri kanavanopeuksille.

Lue lisää ilmansuodatuksen testaus-  ja luokittelustandardeista 

 

Laitteiden suunnittelua, testausta ja määrittelyä tehtiin yhteistyössä
VTT:n asiantuntijoiden kanssa;

 Ilmavirtaukset Ilpo Kulmala. 

Suodatusteknologia Matti Lehtimäki

 


  

VTT:n Ilpo Kulmalan tekemä savutesti, havannollistaa miten Hymy tuloilmaventtiili tuo ilman oleskeluvyöhykkeelle. Verokkina Swegon Ibis ja  Lindab HLD tuloilmaventtiilit. Kesto 54 sek.