Sisältöön »

Palvelut

 

Avaimet käteen toimitus, kartoituksesta käynnistykseen.

Lähtötilanteen kartoituksella saamme käsityksen hyötyjen ja kustannusten suhteesta. Kokemuksesta tiedämme, jos lämmityskustannukset ovat vuodessa yli 15 euroa/m2, saadaan muutoshankeelle 4-6 vuoden takasinmaksuaika.  

Ohessa avaimet käteen toimitukseen tarvittavia ja sisältyviä palveluita.

 

 
 


Ovatko tuotantotilanne 
lämmityskustannukset 
yli 15 € / m2?


 Hukkalämpöä hyödyntämällä voimme päästä

5 € / m2, tai jopa alle.
Parannusmuutosten takasin maksuaika 4-7 vuotta.
 

Laita puhelinnumerosi sähköpostilla tommy@psloy.fi
niin soitan sinulle.

Jutellaan mahdollisuuksista tehostaa tuotantotilan lämmöntalteenottoa ja sisäilmaolosuhteiden parantamista, koko tilan lämpökuormaa hyödyntävällä syrjäyttävällä ilmanvaihdolla.  
 
 

 

Suomessa kehitetty 
yhden järjestelmän -ratkaisumme 
 on markkinoiden ainoa teollisuudelle kehitetty ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä.

Hymy toimii syrjäyttävään ilmanvaihdon periaatteella, eli tilaan johdettu puhdasilma syrjäyttää lämpökuormien (ihmiset, koneet, laitteet etc) aiheuttaman nostovoiman ansiosta epäpuhtaudet hengityskorkeuden yläpuolelle. Järjestelmä ottaa lämmön talteen koko tilan ilmamassasta ja puhdistaa sen  ennen ulos laskemista.  Kokonaisvaltaisesti olosuhteita parantava ja avaimet käteen periaatteella toimitettava järjestelmä maksaa itsensä nopeasti takaisin. Palveluun kuuluu ilmainen tarvekartoitus ja arviokustannus- / hyötylaskelma. Hymyn komponenteilla voidaan myös tehostaa ja päivittää jo olemassa olevaa ilmanvaihtoa.  

 Tuotantotilan ilmanvaihdon toimivuutta voi arvioida tarkastelemalla seuraavia asioita:

A. Ilma on silminnähden kirkasta työskentely/hengitys korkeudella

B. Hallissa ei ole vedon tuntua 

C. Näkyvä, likainen ilmamassa on jatkuvassa nosteessa kohti poistoventtiilejä. 

D. Lämmön talteenotto tapahtuu koko ilmamassasta (poistoilma kanavoitu) 

E. Jäteilma puhdistetaan ennen ulos johtamista

F. Ilmastoinnilla on huoltosopimus tai muuten luotettavasti järjestetty kunnossapito

 Kun, nämä asiat toteutuvat on hallissa asianmukainen yleisilmanvaihto, jota voidaan tarpeen 

mukaan täydentää erityisratkaisuilla.   

Tuotantotilan asianmukainen yleisilmanvaihto voidaan syystä nähdä jopa liiketoimintakriittisenä toimintona, niin laaja-alaiset ovat sen positiiviset vaikutukset.

 ”Terveet työntekijät nauttivat paremmasta elämän laadusta ja yritys paremmasta tuottavuudesta”. 

 

Teollisuustilantoimivan ilmanvaihdon ja lämmityksenkenttäkokemuksen opit.
Yli 500 teollisuushallin ilmanvaihdon ja lämmitystilanteetnähneelle Hannu Salmiselle, hänen Hymy Hybridi toteutus tiimille sekäyhteistyöverkostolle on kertynyt ainutlaatuista osaamista ilmalämmityksen japuhtaansisäilman yhdistämisestä yhdeksi järjestelmäksi. Hannun mukaan yleisilmanvaihdon hyödyt ja edut saavutetaan, kun tehdasteollisuus-olosuhteiseen tarkoitetulla ilmanvaihto-ratkaisulla saadaan aikaiseksi seuraavat asiat:  

1. Ilmamassat jatkuvassa liikkeessä 
Tuloilma tulee johtaa tilaan niin että ilma saadaanleviämään lattiatasolla, jolloin ilman tilaa lämmittävä vaikutus saadaanhyödynnettyä. Lattialta ilma nousee lämpökuormien nostella kohtipoistoventtiilejä vieden myös ilmassa leijuvat - terveydelle haitallisimmatpartikkelit - pois oleskeluvyöhykkeeltä.  Myös pöly laskeutumat esim.hallissa varastoitujen tuotteiden päälle vähenee.  Tulo- ja poistoilmamäärien oltava tasapainossa  

2. Koko lämpökuorma talteen 
Kanavointi tulee suunnitella ja rakentaa siten että poistoilma saadaan talteen koko tilan ilmamassasta. Tällöin myös valmistus, jalostus yms. prosessia syntyvä sekä koneiden ja laitteiden tuottama lämpö saadaan hyödynnettyä lämmön talteenotto laitteistossa.  Koska kaikki hallissa oleva lämpö nousee ylös, on teollisuushalleissa usein tilanne, jossa katon rajassa on lämpöä mutta oleskeluvyöhykkeellä vetoista ja viileätä, ero voi helposti olla yli kymmenenkin astetta. Halleissa voi olla niin paljon lämpöä, että tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan jopa päästä omavaraisuuteen lämpöenergian suhteen.  

3. Esisuodatus ennen lämmön talteenottoa  
Välttyäkseen lämmön talteenottokoneen suodattimien jatkuvalta tukkeutumiselta tulee paljon epäpuhtauksia sisältävä poistoilma esi-suodattaa. Hitsaushuurut ja muu metallintyöstö synnyttää runsaasti juuri ilmassa leijuvia terveydelle ja yleisimmille lämmön talteenotto tekniikoille haitallisia partikkeleita 

4. Ylläpidolla varmistetaan hyödyt 
Ilmanvaihtojärjestelmää tulee suodattimien vaihdon/pesun lisäksi tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa -mielellään ylläpitosopimuksella.  

Yleisilmanvaihto ei kuitenkaan välttämättä aina korvaa kohdepoistoja ja henkilökohtaisia suojaimia. Asia on ratkaistava tila- ja kohdekohtaisesti