Miksi PSL -ratkaisu

Kehitetty yhteistyössä VTT:n kanssa

Järjestelmämme mahdollistaa erittäin epäpuhtaan ilman puhdistuksen epäpuhtauksista kuten hitsaussavu, pöly, noki, siitepöly, hajut, höyryt ja bakteerit. Se soveltuukin erinomaisesti metalli-ja konepajoille yli 500m2 tuotantotiloihin, joissa ilmassa on runsaasti tuotannon aiheuttamia epäpuhtauksia. Järjestelmä perustuu syrjäyttävään ilmanvaihtoon ja sen erinomaisuus piilee tuloilmalaitteen sekä sähkösuodattimen suorituskyvyssä. Olemme kehittäneet molemmat laitteet yhteistyössä VTT:n kanssa.

Tuloilman tehokas hyödyntäminen ja pysyvästi korkea hyötysuhde tekevät järjestelmästämme ainutlaatuisen

Järjestelmämme ainutlaatuisuus perustuu tuloilmalaitteen sekä sähkösuodattimen suorituskykyyn.

Tuloilman tehokas hyödyntäminen

Tuloilma johdetaan lattian tasolle tuloilmalaitteellamme. Näin varmistetaan tuloilman tehokas hyödyntäminen, koko tilan lämmitys, lämmöntalteenotto koko ilmamassasta sekä epäpuhtauksien poisto tehokkaasti työskentelytilasta kohti kattoa ja poistoilmalaitteita.

Hyötysuhde säilyy korkeana vuodesta toiseen

Sähkösuodattimemme  mahdollistaa epäpuhtauksien puhdistuksen tehokkaasti ennen lämmön talteenottoa, jolloin lämmön talteenoton hyötysuhde pysyy samana vuodesta toiseen. Poistolaitteen talteenottoyksikkö kerää tehokkaasti lämmön talteen puhdistetusta poistoilmasta. Hyötysuhde ratkaisussamme on 80%-85%. Mitä parempi hyötysuhde, sitä enemmän hukkalämpöä on tallessa tuotantotilan lämmitykseen.

Miten eroamme muista lämmöntalteenottoratkaisuista?

Yleensä lämmöntalteenottoratkaisuissa epäpuhtaudet johdetaan suoraan lämmön talteenottoon ja talteenottoyksikkö pestään, jolloin hyötysuhde putoaa käyttöiän myötä lian pinttyessä talteenottoyksikön pintaan. Lisäksi useissa muissa suodatintyypeissä hyötysuhde heikkenee merkittävästi myös siksi, että pesua ei ole automatisoitu. Eroamme muista lämmöntalteenottoratkaisuista myös siinä, että järjestelmämme ei ratkaisen pelkästään tuotantotilan lämmöntalteenottoa, vaan mös ilmanvaihdon ja epäpuhtauksien poiston samalla järjestelmällä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kartoitetaan paras ratkaisu tuotantotilaasi