Miksi ilmansuodatin autokorjaamoon?

Ohessa näkökulmia ja perusteluita ilmansuodattamisen hyödyistä ja eduista.
Tarjouksen kaupallisista ja muista asioista keskustelen mielellän kasvotusten.
Tommy 0400-404202, tommy@psloy.fi

Autokorjaamon kannattaa investoida työtilojen ilman suodattamiseen useista syistä,
jotka kaikki liittyvät sekä liiketoiminnan tehokkuuteen että työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen:

Henkilöstön terveys ja tyytyväisyys:

Puhtaampi ja terveellisempi työympäristö on tärkeä sekä henkilökunnan hyvinvoinnille että asiakkaiden palvelukokemukselle. Ilmanpuhdistimien avulla vähennetään ilman epäpuhtauksia,
kuten pölyä, allergeeneja ja muita haitallisia aineita, mikä tekee tilassa työskentelystä miellyttävämpää ja terveellisempää. Puhdas sisäilma vaikuttaa työssä jaksamiseen ja sitä kautta työpanoksen tuottavuuteen.

Suojautuminen haitallisilta aineilta:

Autokorjaamoissa työskennellään usein ympäristössä, jossa on erilaisia pölyjä, hiukkasia, kaasuja ja höyryjä, kuten öljyä, maalia, liuottimia ja metallipölyä. Pitkäaikainen altistuminen näille haitallisille aineille voi aiheuttaa hengityselinsairauksia ja muita terveysongelmia. Ilmanpuhdistimet suodattavat tehokkaasti haitalliset partikkelit ja vähentävät hengitysteiden sairauksien riskiä sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

Parantunut tuottavuus ja työtyytyväisyys:

Puhtaampi ja raikkaampi ilma tekee työskentelystä miellyttävämpää ja mukavampaa. Ilman suodattimet auttavat poistamaan epämiellyttäviä hajuja ja tilassa syntyviä epäpuhtauksia, mikä parantaa työympäristön viihtyisyyttä ja lisää työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Puhtaampi ja terveellisempi työympäristö edistää työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutuneisuutta. Terve työntekijä on tuottavampi ja motivoituneempi, mikä lisää korjaamon tehokkuutta ja laatua.

Puhtaampi työympäristö

Investoimalla ilmanpuhdistimiin yritys osittaa, että työympäristön suhtaudutaan vakavasti ja pyritään mahdollisimman puhtaaseen sisäilmaan. Puhdas sisäilma vähentää pölylaskeutumia vaakapinnoille ja siten vähentää siivoustarvetta. Tämä lisää asiakkaiden luottamusta ja helpottaa pätevän henkilökunnan rekrytointia ja säilyttämistä.

Kustannussäästöt:

Estämällä haitallisten aineiden leviämistä ilmassa työperäisten sairauksien ja onnettomuuksien riski vähenee, mikä taasen johtaa vähäisempiin sairauspoissaoloihin ja alhaisempiin terveydenhoito-kustannuksiin sekä henkilöstölle että yritykselle. Lisäksi vakuutusmaksut voivat laskea, kun työperäisten sairauksien riski pienenee. Ilmanpuhdistin suojaa myös laitteita ja työkaluja haitallisilta aineilta ja pölyltä. Tämä voi pidentää laitteiden käyttöikää ja vähentää huoltokustannuksia.

Ympäristöystävällisyys ja maine:


Investoimalla ilmanpuhdistimiin yritys osoittaa myös ottavansa ympäristövastuunsa vakavasti. Vähentämällä haitallisten aineiden päästöjä ja edistämällä terveellistä työympäristöä yritys edistää kestävämpää ja ympäristöystävällisempää toimintaa. Puhdas ja terveellinen työympäristö kertoo sitoutumisesta ympäristönsuojeluun, mikä voi houkutella ympäristötietoisia asiakkaita ja parantaa yrityksen mainetta.

Asiakaspalvelu ja maine:

Puhtaat ja terveelliset työtilat ovat myös positiivinen viesti asiakkaille. Kun asiakkaat näkevät, että autokorjaamo huolehtii työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta, se voi luoda luottamusta ja parantaa autokorjaamon mainetta vastuullisena toimijana.

Lakisääteiset vaatimukset:

Työterveys- ja turvallisuusmääräykset, edellyttävät työpaikkojen ilman laadun tarkkailua ja tarvittaessa parantamista. Investoimalla ilman suodattamiseen autokorjaamo voi varmistaa, että se täyttää kaikki kyseiset vaatimukset ja säädökset. Vähemmän haitallisia aineita ilmassa tarkoittaa myös pienempiä paloriskejä ja onnettomuusalttiuksia, mikä voi säästää korjaamon vakuutuskustannuksissa ja suojella omaisuutta.

Yhteenvetona ilmanpuhdistimiin investoiminen on kannattava ja vastuullinen strategia autokorjaamoille. Investoiminen ilmanpuhdistukseen ei ainoastaan paranna työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vaan voi myös johtaa moniin kustannussäästöihin ja liiketoiminnallisiin etuihin autokorjaamolle pitkällä aikavälillä. Investointi parantaa työympäristöä ja antaa kilpailuetua markkinoilla. Työtilojen ilman suodattamiseen on kannattava sijoitus, sillä parannetaan työolosuhteita ja turvallisuutta, asiakaspalvelua ja autokorjaamon mainetta.

Jutellaan lisää: Tommy Helenius 0400-404202, tommy@psloy.fi

Laita puhelinnumerosi tekstiviestillä tai sähköpostilla, niin soitan sinulle