Ratkaisumme

Tuotantotilojen energiatehokkuus & tuottavuus kasvuun

Järjestelmämme ansiosta lämmitykseen tarvittavan energian määrä pienenee ja työviihtyvyys paranee raikkaan sisäilman myötä. Järjestelmämme hoitaa tuotantotilojen lämmityksen, ilmanvaihdon ja epäpuhtauksien poiston.

Jopa yli 80% säästöt energiankulutukseen

Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmämme soveltuu yli 1000m2 tuotantotiloihin, erityisesti metalli- ja konepajateollisuuteen. Tarjoamme asiakkaille kokonaistoimitusta suunnittelusta huolenpitopalveluihin. Järjestelmämme soveltuu niin jälkiasennus- kuin uudiskohteisiin. Projektin alussa teemme elinkaarilaskennan sekä autamme myös energiatukihakemusten valmistelussa.

Ainutlaatuista suorituskykyä

Järjestelmämme mahdollistaa erittäin epäpuhtaan ilman puhdistuksen epäpuhtauksista kuten hitsaussavu, pöly, noki, siitepöly, hajut, höyryt ja bakteerit- lämpöä hukkaamatta. PSL:n järjestelmän perustuu syrjäyttävään ilmanvaihtoon ja sen erinomaisuus piilee tuloilmalaitteen sekä sähkösuodattimen suorituskyvyssä. Olemme kehittäneet molemmat laitteet yhteistyössä VTT:n kanssa.

Järjestelmän osat

  • Tuloilmalaite. Syrjäyttävän ilmanvaihdon tuloilmalaite.
  • Sähkösuodatin. Staattinen itsensä pesevä sähkösuodatin.
  • IV-kone, kanavat & päätelaite

Näin se toimii

1. Ilmavaihto

Ratkaisumme perustuu syrjäyttävään ilmanvaihtoon. Hukkalämmöllä lämmitetty tuloilma johdetaan tuotantotilaan mallisuojatulla, erityisesti metalliteollisuuden käyttöön,  suunnitellulla tuloilmalaitteellamme.

Tuloilmalaite tuo ylilämpöisen ilman työskentelyvyöhykkeelle, lämmittäen tehokkaasti koko tilan.

2. Epäpuhtauksien poisto

Tuloilmalaitteen lattialle suuntautuvan ilmavirran ja tuotantotilan oman lämpökuorman (ihmiset, koneet) ansiosta sekoittunut ilmamassa epäpuhtauksineen kohoaa ylöspäin kohti kattoon asennettuja poistoventtiilejä vieden samalla epäpuhtaudet pois oleskeluvyöhykkeeltä.

Lattialle suuntautuva ilmavirta varmistaa epäpuhtauksien viennin pois aina lattiatasolta asti.

3. Lämmitys

Poistoilma epäpuhtauksineen kerätään kattoon asennettujen poistoventtiilien kautta putkistoon lämmöntalteenottoon.

Ilma johdetaan sähkösuodatinkennostoon puhdistettavaksi ja edelleen lämmöntalteenottoyksiköön. Tässä vaiheessa ilmamassasta otetaan lämpö talteen.

Happiköyhä puhdas jäteilma johdatetaan puhallusjärjestelmän kautta ulkoilmaan.
Ilmanottolaitteen kautta sisäänotettu hapekas ulkoilma lämmitetään talteenotetulla lämmöllä ja johdatetaan tuotantotilaan. 

Tuloilman tehokas hyödyntäminen ja pysyvästi korkea hyötysuhde tekevät järjestelmästämme ainutlaatuisen

Järjestelmämme toimivuus perustuu tuloilmalaitteen sekä sähkösuodattimen suorituskykyyn.

Tuloilman tehokas hyödyntäminen

Tuloilma johdetaan alaviistoon lattian tasolle tuloilmalaitteellamme. Näin varmistetaan tuloilman tehokas hyödyntäminen, koko tilan lämmitys, lämmöntalteenotto koko ilmamassasta sekä epäpuhtauksien poisto tehokkaasti työskentelytilasta kohti kattoa ja poistoilmalaitteita.

Hyötysuhde 80%-85% vuodesta toiseen

Sähkösuodattimemme  mahdollistaa epäpuhtauksien puhdistuksen tehokkaasti ennen lämmön talteenottoa, jolloin lämmön talteenoton hyötysuhde pysyy samana kuukaudesta toiseen. Automaattinen kohdekohtaisesti määriteltävä pesuohjelma ja huoltosopimus varmistavat laitteen puhdistustehon.

Poistolaitteen talteenottoyksikkö (kiekko) kerää tehokkaasti lämmön talteen puhdistetusta poistoilmasta. Hyötysuhde ratkaisussamme on 80%-85%. Mitä parempi hyötysuhde, sitä enemmän hukkalämpöä on tallessa tuotantotilan lämmitykseen

Miten eroamme kilpailevista lämmöntalteenottoratkaisuista?

Kilpailevissa lämmöntalteenottoratkaisuissa epäpuhtaudet johdetaan suoraan lämmön talteenottoon ja talteenottoyksikkö pestään, jolloin hyötysuhde putoaa käyttöiän myötä lian pinttyessä talteenottoyksikön pintaan. Lisäksi useissa muissa suodatintyypeissä hyötysuhde heikkenee merkittävästi myös siksi, että pesua ei ole automatisoitu. Kuten edellä todettu, järjestelmämme ei ratkaisen vain tuotantotilan lämmöntalteenottoa, vaan mös ilmanvaihdon ja epäpuhtauksien poiston samalla järjestelmällä.

Toimitamme järjestelmän avaimet-käteen palveluna

Suunnittelu

Laitehallinta

Asennus

Käyttöönotto

Huolto

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kartoitetaan paras ratkaisu tuotantotilaasi