Toteutuneita lämmitysenergian säästöjä

Oheisessa taulukossa muutamien muutos- kohteidemme ennen ja jälkeen toteutuneet lämmityksen MWh kulutus.
Taulukko näyttää myös kohteen neliömääräisen koon. Jokaisen kohteen lähtötilanne on kuitenkin erilainen,
ensi arvion muutoksen kannattavuudesta saamme puhelinkeskustelulla. Todetessamme ratkaisumme säästö- ja hyöty-
potentiaalin sovimme arviokäynnistä jonka pohjalta teemme sinulle budjettitarjouksen.

Vinkki:
Vertaa teidän tuotantotilannne tämän hetkistä lämmitysenergian vuosikulutusta.
Saat hyvän käsityksen muutoshankkeen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta.

Ota yhteyttä asiakkaisiimme ja kysy kokemuksia:

Trimet, Lieto: Kari Rouvali, Toimitusjohtaja,  040-739 0574, kari.rouvali@trimet.fi
JameShaft, Salo:
Tarvasovi, Salo:
Valonkone, Lohja:
Tasowheel, Tampere:

Haluatko käydä tutustumassa johkin kohteistamme?
Ota yhteyttä: Hannu Salminen 0400-531 683, hannu@psloy.fi Niin sovitaan aika ja paikka.

Monessa teollisuusyrityksessä maksetaan turhaan tuotantotilojen lämmityksestä.

Tuotantotiloissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto. 
Turhat lämmityskustannukset ja epäsuotuisat sisäilma olosuhteet johtuvat
yleisimmin seuraavien tekijöiden yhdistelmästä:

- Sekoittava ilmanvaihto, jossa tuloilman tuodaan tilaan ylhäältä.
- Riittämätön poistoilman kanavointi, ei hyödynnetä koko tilan lämpökuormaa
- Erillinen lämmitysjärjestelmän.

Ilmanjako muutoksella merkittävät säästöt – Takuulla
Ilmanvaihdon kanavoinnin muutoksilla ja uusilla tuloilmalaitteilla
asiakkaamme ovat säästäneet 40–70 % tuotantotilan lämmityskustannuksissa. 

Muutoksen jälkeen tuotantotilassa:
- Syrjäyttävä ilmanvaihto, lämmittävä tuloilma tuodaan oleskeluvyöhykkeelle.
- Koko tilan lämpökuorman hyödyntävä poistoilmakanavointi.
- Tasaiset lämpöolosuhteet ja ilman epäpuhtauksista vapaa oleskeluvyöhyke.
- Olemassa oleva lämmitysjärjestelmä kuluttaa huomattavasti vähemmän.

Vaativiin kohteisiin

Ratkaisumme mahdollistaa tehokkaan epäpuhtaan ilman puhdistuksen hitsaussavusta, pölystä, nokista, siitepölystä, hajuista, höyryistä ja bakteereista lämpöhävikkiä aiheuttamatta.
Muutoksen jälkeen kohteisamme ei ole tarvinnut kantaa
huolta , usein työterveys keskusteluissa esiin nousseista
MAGNAANI, KROMI ja NIKKELI arvoista.

Riskitön investointi,
ennen kuin päätät muutos investoinnista, saat meitä budjettitarjouksen
ja takuun saavuttavista säästöistä.

Toteutamme muutoksen alusta loppuun avaimet käteen periaatteella,
häiritsemättä tuotantoa.

Ilmanjako muutoksen kustannukset:
Alkaen 30.000 euroa / 2000 m2 tilaan

Suomen metalliteollisuuden yritykset ovat suurten kilpailukyky
ja -etu haasteiden edessä.

Tuottavuutta on lisättävä, on löydettävä ja pidettävä osaavaa henkilöstöä, arvoketjut vaativat läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta.

Miten korkealle PSL:n ratkaisun tuottamat hyödyt tulisi sijoittaa yritysten miettiessään investointejaan?

PSL:n ratkaisun tarjoamat hyödyt tulisi kohdentaa yritysten investointeihin alueille, jotka tukevat niiden strategisia liiketoimintatavoitteita ja auttavat vastaamaan metalliteollisuuden nykyisiin haasteisiin. Tässä muutamia näkökohtia, jotka yritykset voivat ottaa huomioon:

Miten arvottaa sisäilmaolosuhde investointi?

1. Tuottavuuden parantaminen:
PSL:n ilmanvaihto-, lämmitys- ja epäpuhtauksienhallintaratkaisu parantaa tuottavuutta.
Parantunut ilmanlaatu ja työympäristön mukavuus vähentävät sairauspoissaoloja ja
parantavat osaltaan työntekijöiden työntuottavuutta.

2. Osaavan henkilöstön houkutteleminen ja sitouttaminen:
PSL:n ratkaisu tukee osaavan henkilöstön houkuttelemista ja sitouttamista tarjoamalla turvallisen ja viihtyisän työympäristön. Investoimalla työntekijöiden hyvinvointiin yritykset parantavat  työtyytyväisyyttä, joka myös vähentää henkilöstön vaihtuvuutta.

3. Arvoketjun läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden edistäminen:
PSL:n ratkaisu vähentää ympäristövaikutuksia auttaen yritystä noudattamaan säädöksiä ja standardeja. joilla edistää arvoketjun läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta sekä

4. Kustannusten hallinta:
Investoimalla PSL:n ratkaisuun syntyy monenlaisia pitkänaikavälin kustannussäästöjä.
Tehokas ilmanvaihto-, lämmitys- ja epäpuhtauksien hallintajärjestelmä vähentää lämmitysenergian kulutusta, sairauspoissaolo kustannuksia, siivous ja koneiden ja laitteiden korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

5. Kilpailukyvyn parantaminen:
Parantamalla tuottavuutta, houkuttelemalla ja sitouttamalla osaavaa henkilöstöä sekä edistämällä vastuullista liiketoimintaa yritykset parantavat kilpailukykyään markkinoilla.

Yritysten tulisi arvioida PSL:n ratkaisun tarjoamia hyötyjä suhteessa omiin liiketoimintatavoitteisiinsa ja priorisoida investointejaan sen mukaan, millä alueilla saavutetaan suurin tuotto sijoitetulle pääomalle ja autetaan vastaamaan liiketoiminnan keskeisiin haasteisiin. Lisäksi on tärkeää tehdä kokonaisvaltainen kustannushyöty analyysi investoinnin kannattavuuden arvioimiseksi.

Case: Koncranes